Historia muzeum

Pomysłodawcą założenia Muzeum Świni w Wieprzu był podróżnik Seweryn Gałysz, który zapoczątkował kolekcję, przywożąc eksponaty związane ze świnkami z różnych stron świat. Początkowo muzeum mieściło się w Klubie Integracji Społecznej w Wieprzu, następnie zostało przeniesione do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.

logo projektu "Przystań w Wieprzu"Nową ekspozycję wystawy przygotowała w 2015 roku młodzież z terenu gminy Wieprz w ramach projektu „Przystań w Wieprzu”. Projekt zyskał dofinansowanie z programu „Równać szanse” i wsparcie ze strony Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja”.

Dzięki projektowi młodzież miała szansę wpłynięcia na przestrzeń ich rodzinnej wsi – poprawę jej atrakcyjności, stworzenia wyjątkowych punktów na mapie Wieprza, wyróżniających go spośród innych miejscowości. Przed przygotowaniem wystawy w Muzeum Świni młodzież wybrała się na wyjazd studyjny do Stuttgartu, żeby zobaczyć tamtejsze Schweine Museum (największe w Europie podobne muzeum) i podpatrzeć, jak przygotowali je profesjonaliści. Innym z ich działań jest ozdabianie przystanków autobusowych w Wieprzu.

przystan